ซ่อมกระจกแบบมืออาชีพ


ตระกร้าสินค้า 

 


ชุดซ่อมกระจกรถยนต์
ราคา: 650 บาท

ชุดเติมเล็ก
ราคา: 550 บาท

ชุดซ่อมแผลแบบยาว
ราคา: 550 บาท

น้ำยาซ่อมกระจก
ราคา: 500 บาท

กาว 2 หน้า
ราคา: 25 บาท

แผ่นฟิล์ม
ราคา: 25 บาท

น้ำยาซ่อมกระจก 1/2 ออนซ์ (Red)
ราคา: 2500 บาท

น้ำยาซ่อมกระจก 1/2 ออนซ์ (White)
ราคา: 2500 บาท

น้ำยาซ่อมกระจก 1 ออนซ์ (Red)
ราคา: 4600 บาท

น้ำยาซ่อมกระจก 1 ออนซ์ (White)
ราคา: 4600 บาท

ชุดซ่อมกระจกโคมไฟรถ (สีแดง)
ราคา: 350 บาท

ชุดซ่อมกระจกโคมไฟรถ (สีส้ม)
ราคา: 350 บาท

ชุดซ่อมกระจกโคมไฟรถ (สีขาว)
ราคา: 350 บาท

(MagnaPump) ชุดซ่อมกระจกมืออาชีพ
ราคา: 28900 บาท

(ClearVac) ชุดซ่อมกระจกมืออาชีพ
ราคา: 22900 บาท

(MagnaPump 25) ชุดน้ำยาเติม
ราคา: 5000 บาท

(MagnaPump 50) ชุดน้ำยาเติม
ราคา: 8000 บาท

(ClearVac 24) ชุดน้ำยาเติม
ราคา: 4800 บาท

(ClearVac 48) ชุดน้ำยาเติม
ราคา: 7700 บาท

สว่านเจาะกระจก
ราคา: 4500 บาท

ไฟฉายแสง UV
ราคา: 2700 บาท