แจ้งโอนเงินธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หมายเลขบัญชี 607-107-4324
ชื่อบัญชี ชนิดา