ติดต่อชุดซ่อมกระจก Bluestar

นำเข้าโดยบริษัท เลอ คอร์เปอร์เรชั่น

บริษัท Bluestar ก่อตั้งโดย Mr. Gerald Jacino เพื่อผลิตค้นคว้าและจัดจำหน่ายชุดซ่อมกระจกรถยนต์ โดยนอกจาก บริษัท Blue Star Products, Inc แล้ว Mr. Gerald ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Clear Star Products, Inc.เพื่อคิดค้นและผลิต ผลิตภัณฑ์ซ่อมโคมไฟหน้ารถ อีกด้วย บริษัท Bluestar ก่อตั้งเมือปี ค.ศ. 1978 ที่เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดเพื่อผลิตคิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซ่อมกระจกรถยนต์ และซ่อมโคมไฟหน้ารถ จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปีทำให้ ชุดซ่อมกระจก Bluestar เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และ เป็นชุดซ่อมกระจกที่ขายดีที่สุด อ้างอิงจาก web amazon และ ebay
โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ 355 Marcus Blvd. – Hauppauge, NY 11788