ขั้นตอนการใช้งาน

 

10. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที


11. นำเข็มมุดที่อยู่ระหว่างเข็มฉีดยาออก เพื่อให้อากาศเข้าแล้วใส่เข็มกลับเข้าไปที่เดิม

12. ลดระดับเข็มฉีดยา ให้ไปอยู่ที่ตัวล็อก ตัวที่ 2 ทิ้งไว้อย่างน้อย 20 นาที

13. นำเข็มฉีดยาออกจากตัวติดตั้ง

14. ลอกสติดเกอร์และตัวติดตั้งออกโดยใช้ ้คัตเตอร์ด้านที่ไม่แหลมเพื่อกันกระจกเป็นรอย

15.เทนำยาลงบนลอยที่เหลืออยู่แล้วนำแผ่น
ฟิล์มปิดทับ

16. ไล่ฟองอากาศออกจากฟิล์ม

17. นำรถจอดตากแดด ประมาณ 15 นาที


18. ขูดฟิล์มออกและใช้นำยาเช็คกระจกปกติเช็ด