ขั้นตอนการใช้งาน

อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง

1.ทำความสะอาดแผลที่โดนหินก่อนโดยใช้
น้ำยาเช็ดกระจกธรรมดาแล้วเช็ดให้แห้ง

2. ใช้เข็มที่แถมมาให้ขุดเศษหินออกให้หมด แล้วนำเข็มเก็บเข้าหลอดฉีดยาเหมือนเดิม

3.ทำความสะอาดรอบแผลโดยผ้าแห้ง


4. นำสติกเกอร์ ที่มีรูตรงกลาง แปะ ให้รูตรงกลางอยู่รอบๆ ของรอบแผล

5. ใช้เข็มฉีดยาเป่าเพื่อไล่ฝุ่นออก จากนั้นลอกสติกเกอร์ชั้นนอกออก

6. ติดตัวติดตั้งลงไปบนสติกเกอร์


7. ใส่น้ำยาผ่านทางตัวติดตั้ง ปริมาณ 1/4 ของหลอด


8. สวมเข็มฉีดยาเข้าไป

9. ดึงขึ้นให้สุดและใช้ตัวล็อกที่เข็มฉีดยาล็อกไว้