ชุดซ่อมแผลยาว

ราคา: 550 บาท

สำหรับซ่อมแผลยาวที่ลามจากผิวกระจก โดยสังเกตุได้จาก เอาเล็บสะกิตที่แผลที่ลามแล้วรู้สึกสะดุดเล็บ 1 ชุดสามารถซ่อมได้ประมาณ 15-30 เซนติเมตร


เลือกสินค้าเพิ่ม